Новости и публикации

ПРОДУКЦІЯ ТОВ «ДВВП «ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ»

ПРОДУКЦІЯ ТОВ «ДВВП «ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ» Сьогодні у світі під час створення систем протипожежного захисту на «другу сходинку» за важливістю (після захисту людини) все частіше «сходить» екологічна складова. Людство потроху починає усвідомлювати відповідальність перед майбутнім планети: Монреальський [1] та Кіотський [2] протоколи – тому підтвердження. Спільною рисою цих Протоколів є вимога щодо мінімізації викидів в атмосферу газових вогнегасних речовин (ГВР), що підпадають під їх дію: заборона випробувань з випусканням ГВР (крім деяких наукових досліджень), запобігання витоків з обладнання тощо. В розвиток цих міжнародних документів в Європі було впроваджено Директиви ЄС № 1005/2009 [3] та № 517/2014 [4] відповідно. Зазначені Директиви конкретизують вимоги до обладнання із використанням цих речовин, в тому числі – ГВР, через посилання на міжнародні, та європейські нормативні документи. В Україні для озоноруйнівних ГВР ці вимоги встановлює – ДСТУ 7288 [5], а для «парникових» ГВР – відповідні частини групи стандартів ДСТУ EN 15004 [6] та ДСТУ 5092 [7]. Вимоги до створення, монтування та експлуатування систем протипожежного захисту (СПЗ) із застосуванням систем газового пожежогасіння (СГП) наведено у ДБН В.2.5-56 [8]. Національні нормативні документи встановлюють такі вимоги до втрати маси ГВР протягом року з систем газового пожежогасіння: не більше 5% – для «парникових» ГВР та 2,5 % – для озоноруйнівних. При цьому, в ДБН В.2.5-56 [8] встановлюється вимога щодо щомісячної перевірки кількості ГВР (втрати маси) в модулях газового пожежогасіння «…за допомогою зважувальних механічних пристроїв або пристрою, що вимірює рівень (за відсутності таких пристроїв кількість (маса) вогнегасної речовини визначається шляхом зважування модулів)». Основним призначенням СПЗ (СГП – в тому числі) є боротьба із пожежою. Робочий режим: 7 днів на тиждень – 24 години на добу. Зрозуміло, що на період «зважування модулів пожежогасіння (МГП)» така СПГ (за відсутності у составі СГП постійно підключеного резерву) знаходиться у непрацездатному стані. Але пожежа не питає дозволу щодо свого початку… До того ж, зважування МГП місткістю 80 л та більше (повна маса – більше 250 кг «штука») – трудомісткий процес. ТОВ «ДВВП «Променергоремонт» рекомендує для комплектації СГП із використання ГВР, що зберігаються у рідкому стані під тиском газу-витискувача, та діоксиду вуглецю (СО2) МГП із ваговимірювальним пристроєм. Застосування такого пристрою дозволяє під час щоденного огляду (див. – ДБН В.2.5-56 [8]) візуально визначати виріб, в якому виникли витоки. Маючі «на озброєнні» такі модулі Споживач «вбиває» безліч «зайців», серед яких: оперативне виконання вимог вищенаведених нормативних документів щодо мінімізації витоків ГВР та значне полегшення процедури підтримання у працездатному стані СГП. ТОВ «ДВВП «Променергоремонт» традиційно пропонує до Вашої уваги свою продукцію протипожежного призначення сучасного рівня та й ще за розумною ціною. Технічний рівень всієї продукції ТОВ «ДВВП «Променергоремонт» засвідчені сертифікатами відповідності УкрСЕПРО терміном дії до 2020 року (як данина пройдешнім дням) та сертифікатами перевірки типу на відповідність Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 19.01.2011 № 35 [9] (на сьогодні – обов’язковий документ). Систему управляння якості також схвалено у встановленому порядку. Більш докладно вся номенклатура серійної продукції ТОВ «ДВВП «Променергоремонт», а також документи, що підтверджують її якість, представлено на сайті. Нагадаємо переваги комплектації Ваших СГП нашою компонентною базою. По-перше: широкий типорозмірний діапазон модулів газового пожежогасіння типів МГП та МГПА (на базі тільки нових балонів, запірно-пускових (запірно-розпилювальних) пристроїв (ЗПП (ЗРП)), манометрів тощо): - за об’ємом балону (від 1 до 100 л); - за типом ЗПП: - мембранного типу; - клапанного типу; - за видом пускового елементу ЗПП (ЗРП): - піропатрон; - електромагнітний клапан; - термоколба (разом з одним з вищенаведених); - за діаметром прохідного отвору ЗПП (10; 12; 16; 24; 32 мм); Примітка 1. МГП с ЗПП діаметром 10 мм і 12 мм та піропатроном, що виготовляються за окремими замовленнями, можливо застосовувати для модернізації застарілих СГП. Застосування таких МГП дозволить мінімізувати об’єм змін в існуючих проектах протипожежного захисту, обмежившись коригуванням номенклатурного переліку. Примітка 2. ЗПП клапанного типу дозволило збільшити діаметр прохідного отвору до 32 мм. Це дає можливість ще з більшим запасом надійності (стосовно тривалості випускання газових вогнегасних речовин (ГВР)) застосовувати нашу продукцію для комплектації станції пожежогасіння із розташованими на значних відстанях від неї об’єктів протипожежного захисту. По-друге: комплектування балонами, розрахованими на робочий тиск до 150 бар (15 МПа), дає змогу проектувальнику застосовувати нашу продукцію також в СГП, що потребують (відповідно до гідравлічних розрахунків) підвищений (більше ніж 42 бар (4,2 МПа)) тиск газу-витискувача. Примітка 1. Це дає можливість застосовувати продукцію для комплектації станції пожежогасіння із розташованими на значних відстанях від неї об’єктів протипожежного захисту. По-третє, конструкція всіх компонентів СГП нашого виробництва застосовна зі всіма дозволеними в Україні ГВР – див. ДБН В.2.5-56 [8]: В-четвертих: сумісність с переважною більшістю систем пожежної сигналізації (СПС), в тому числі: аспіраційною СПС «VESDA», СПС «SCHRACK» та інші, за основними електротехнічними показниками (напруга, сила току, контактні роз’єми тощо). По-п’ятих: новинки, що вже стали практикою в наших базових виробах, підвищують рівень безпеки та істотно розширюють діапазон її застосування: - пристрій антизапуску (запобігає несанкціонованому пуску МГП, що приєднано до одного колектора); - пускач електромагнітний з номінальною напругою спрацювання – 12 В (розширює галузь застосування відносно до СПС різних конструкцій); - пристрій ручного (дистанційного) пуску МГП (дозволяє застосовувати існуючі тросові системи пуску СГП на судах); - запобіжний, від перевищення тиску, клапан (мінімізує витоки ГВР, в першу чергу – на які розповсюджується вимоги Директив ЄС № 1005/2009 [3] та № 517/2014 [4]). На сьогодні ТОВ «ДВВП «Променергоремонт» серійно випускає 4 основних типа продукції сейсмостійкістю 7 балів, робочим тиском до 150 бар (15,0 МПа) більш ніж у 300 виконаннях. 1. Модулі газового пожежогасіння (МГП) об’ємом від 5 до 100 літрів: - рамного та безрамного виконання; - настінного и підлогового виконання; - з ваговимірювальними пристроями та без. 2. Компоненти систем газового пожежогасіння: - 2-х и 4-х балонні батареї (БГП); - секції додаткові; - розподільчі пристрої DN 25, DN 32, DN 50, DN 70 (на одно, два и три напрями); Увага! «На чисельні побажання» Замовників розпочато серійний випуск розподільчих пристроїв DN 100. - розподільники повітря; - балони повітряні пересувні; - сигналізатори тиску; - ресивери; - сигналізатори зміни маси; - монтажні вузли та деталі. 3. Модулі газового пожежогасіння автоматичні (МГПА) від 1 до 40 літрів з температурою руйнування колби 57 °С, 68 °С, 93 °С (за окремим замовленням). Модулі виготовлюються настінного, підлогового та стельового виконання. 4. Вогнегасники вуглекислотні пересувні ВВК-18, ВВК-28, ВВК-56. Література 1. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 р., ратифікований Україною 20.09.88 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_215). 2. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml) 3. Regulation EС №1005/2009 on substances that deplete the ozone layer (recast) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473324938998&uri=CELEX:32009R1005). 4. Regulation EС №517/2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG). 5. ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови. 6. ДСТУ EN 15004:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. (EN 15004:2008, IDT). 7. ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993, ISO 5923:1989, MOD). 8. ДБН В.2.5-56:2014 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту. 9. Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 19.01.2011 № 35

Наши аккаунты в социальных сетях!

Информация о наших аккаунтах в социальных сетях 

 

Подробнее...

Cертификат на Систему управления качеством ДСТУ ISO 9001:2015

В связи с необходимостью приведения нашей системы управления качеством в соответствие ДСТУ ISO 9001:2015

Подробнее...

Вниманию покупателей! Изменились цены на огнетушители ВВК-18, ВВК-28, ВВК-56

Обращаем Ваше внимание на изменение цен на огнетушители углекислотные передвижные ВВК-18, ВВК-28 и ВВК-56. 

 

Подробнее...

З НОВИМ 2018 РОКОМ!!!

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

Подробнее...

Результаты XXII международного выставочного форума «БЕЗПЕКА 2017»

В период с 17 по 20 октября в Киеве в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза"  «БЕЗПЕКА 2015» состоялся XХII международный выставочный форум «БЕЗПЕКА 2017» 

 

Подробнее...

В киевском музее "Пирогово" случился пожар

В Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово" в Голосеевском районе Киева произошел пожар

Подробнее...

В Лубнах Полтавской обл. возник пожар на свалке площадью 2 гектара

На месте происшествия работают 3 единицы техники и 10 человек личного состава

Подробнее...

Большой пожар на Ярослава Мудрого: в доме находились люди

Вчера, 28 мая, около 20:00 загорелась многоэтажка по улице Ярослава Мудрого. В доме на момент пожара находились люди.

Подробнее...

Пожар на Лесной в Киеве тушили пять часов

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Подробнее...

Пожар в Киеве: среди ночи горело кафе

Возгорание случилось на кухне - никто не пострадал.

Подробнее...

Под Киевом спасатели потушили лесной пожар

При помощи десяти машин сорок пожарных несколько часов боролись со стихией

Подробнее...

В Киеве возле Берковецкого кладбища произошел масштабный пожар

Информации о пострадавших не поступало.

Подробнее...

В Борисполе произошел пожар на складах с вторсырьем

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседнее здание

Подробнее...

НОВОСТИ В Днепре ночью горела больница: пожар тушили 20 человек

Ночью с 29 на 30 марта в больнице на улице Холодильной произошел пожар.

Подробнее...

На харьковском велозаводе потушили масштабный пожар

На Харьковском велосипедном заводе имени Петровского, что на Московском проспекте, потушили масштабный пожар.

Подробнее...

Масштабный пожар на Осокорках: в ГСЧС рассказали подробности

Спасатели оценили площадь ночного пожара на столичных Осокорках в 4 тыс. кв. м.

Подробнее...

Пожар в Одессе, 24 человека эвакуировали

Пожар в Одессе, 24 человека эвакуировали Пресс-служба ГСЧС в Одесской области сообщила, что днем в Одессе на улице Княжеской произошло возгорание жилого дома.

Подробнее...

Аваков анонсировал скорую ликвидацию пожарной инспекции

О ликвидации пожарной инспекции в МВД говорят уже полгода.

Подробнее...

На Прикарпатье произошел масштабный пожар в палаточном городке воинской части

По словам местных жителей, во время пожара они слышали звуки взрывов.

Подробнее...

В Киеве на пожаре погибли два человека

Пожар произошел в сарае на переулке Аллы Горской В Киеве утром 26 февраля произошел пожар в одноэтажной нежилой постройке на переулке Аллы Горской, приведший к гибели двух людей.

Подробнее...

МВД: Ресурс практически всей пожарной техники в Украине выработан

На сегодняшний день более 80% пожарной техники в Украине требует обновления и модернизации. Об этом в интервью censor.net.ua сообщил госсекретарь МВД Алексей Тахтай.

Подробнее...

В Одессе на "Привозе" произошел пожар

Согласно информации, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля.

Подробнее...

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии

В воскресенье из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Японии, в городе Оита префектуры Вакаяма, были эвакуированы более 500 человек.

Подробнее...

Пожар в деревянной церкви ХIХ века во Львовской области

В селе Бачина Львовской области произошел пожар в здании деревянной церкви.

Подробнее...

В Кривом Роге в одной из школ вспыхнул пожар

Класс, где возник огонь, несколько месяцев не использовался и пустовал.

Подробнее...

З НОВИМ 2017 РОКОМ!!!

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

Подробнее...

Коммунальщики Киева: Пожар на сэконд-хенде был спланированным поджогом

Коммунальщики столицы не имеют никакого отношения к пожару, который произошел на рынке сэконд-хенда аозле станции метро "Лесная".

Подробнее...

В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza масштабный пожар

В Киеве возле торгово-развлекательного цента "Ocean Plaza" в жилом доме по адресу: улица Антоновича,165 произошел масштабный пожар.

Подробнее...

Пожар на Лесной в Киеве: торговцы говорят, что рынок подожгли

Один человек погиб во время пожара на рынке секонд-хенда в Киеве.

Подробнее...

Мощный взрыв и пожар на НПЗ в Хайфе

На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля прогремел мощный взрыв.

Подробнее...

С начала года в Украине во время пожаров погибли более 1400 человек, - ГосЧС

С начала 2016 года количество погибших во время пожаров уже достигает 1 403 человек, а пострадавших - 1 083.

Подробнее...

Украина и Турция тушили пожары в Израиле

В ГСЧС показали, как украинские спасатели помогают бороться израильтянам с огнем.

Подробнее...

Стала известна возможная причина масштабного пожара во Львове

Пожарные локализовали огонь за час, а через два часа пожар потушили

Подробнее...

Указ Порошенко: Украина поможет Израилю в борьбе с массовыми пожарами

Украина окажет помощь Израилю, согласно указу президента. МЧС немедленно направит два Ан32 для помощи в преодолении пожаров, бушующих в Израиле", - сообщил он.

Подробнее...

Семь человек погибли страшной смертью в огне

Подразделения ГСЧС 27 октября осуществили 1 тыс. 782 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Подробнее...

За сутки в Украине в результате пожаров погибли семь человекь человек

За минувшие сутки, 27 октября, на территории Украины произошло 197 пожаров, 7 человек погибли.

Подробнее...

Пожар и потасовка в отеле Полтавы: вооруженные люди препятствовали спасателям тушить огонь

В Полтаве в местном отеле сегодня утром произошли пожар и потасовка.

Подробнее...

Пожары в Украине предлагают тушить добровольцам на бесплатной основе

В шести пилотных областях Украины создадут пожарные бригады, которые будут действовать на волонтерских началах

Подробнее...

Приглашаем Всех желающих посетить наш стенд на выставке «БЕЗПЕКА 2016»

Приглашаем Всех желающих посетить наш стенд на XX международной выставке «БЕЗПЕКА 2016» которая состоится 18—21 октября в городе Киеве в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: Киев, ул.Салютная, 2-Б, ст. м. «Нивки».

 

Подробнее...

Масштабный пожар охватил фабрику под Киевом

По данным СМИ, пожар возник на складе фирмы "Интерпласт", занимающейся производством резиновой подошвы для обуви.

Подробнее...

Мощный пожар на нефтяном танкере у берегов Мексики

По данным Pemex, с борта судна были спасены все 31 член экипажа, пострадавших нет.

Подробнее...

Пожар в школе Киева: эвакуированы 600 детей

Как отмечается, причиной пожара стало короткое замыкание с последующим горением. Погибших и травмированных нет, жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.

Подробнее...

В Харькове произошел пожар в пекарне

Пожар ликвидировали, пострадавших нет

Подробнее...

В центре Киева произошел пожар в супермаркете

Пожар произошел в столичном супермаркете по улице Сечевых Стрельцов.

Подробнее...

В здании Минагрополитики в Киеве произошел пожар

К зданию Министерства агрополитики Украины на Крещатике подъехали машина скорой помощи и пожарные.

Подробнее...

В Украине в трех областях горят торфяники

За последние несколько дней возгорания произошли в пяти областях страны.

Подробнее...

Разработан проект национального стандарта "Огнезащитное заполнение....

"Разработан проект национального стандарта "Огнезащитное заполнение.....

Подробнее...

В Крыму масштабный пожар уничтожил админздания фестиваля "Казантип"

Возгорание в деревянном здании на территории пляжа произошло около 17 часов воскресенья.

Подробнее...

Пожар вспыхнул на военном полигоне в Черниговской области

Председатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич сообщил, что пожар вспыхнул на военном полигоне возле поселка Гончаровское в Черниговской области.

Подробнее...

Сильный пожар на сахарном заводе во Львовской области

Во Львовской области на территории старого сахарного завода, не работающего уже несколько лет, возник пожар, который впоследствии был потушен, сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подробнее...

Пожар в здании апелляционного суда в Харькове

В Харькове горит здание областного апелляционного суда, сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС.

Подробнее...

За сутки в Украине произошло 126 пожаров

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 126 пожаров.

Подробнее...

В Киеве горела пятиэтажка

В воскресенье вечером, 26 июня, в Киеве горел пятиэтажный дом.

Подробнее...

Из-за жары в Украине растет количество лесных пожаров

Ведомство призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, рекомендует отказаться от посещения лесов

Подробнее...

В Киеве во время пожара в квартире погибла владелица

25 июня в 17:37 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пгт Чабаны по улице Машиностроителей.

Подробнее...

В Приамурье потушили все природные пожары

Все природные пожары ликвидированы в Амурской области, которая в этом году больше других регионов России пострадала от разгула стихии, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС заместитель министра лесного хозяйства региона Михаил Ковалев.

Подробнее...

В Украине из-за пожара под Киевом проверят все дома престарелых

Органам исполнительной власти поручено провести во всех регионах Украины проверки всех объектов, в которых проживают пожилые люди. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионразвития.

Подробнее...

Пожар в нелегальном доме престарелых унес жизни 17 человек

17 человек погибли в результате пожара в селе Леточки Киевской области, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробнее...

Системы пожаротушения

Согласно с определением ДСТУ 2273:2006: «автоматическая система пожаротушения это – система пожаротушения, выполняющая

Подробнее...

Минеральный огнезащитный наполнитель Pyrobubbles!!!

Предлагаем информационные материалы по новому средству защиты от пожаров – PyroBubbles® производства фирмы Omega minerals (Германия).

Подробнее...

Масштабный пожар в Шабо случайно спровоцировала сама мать шестерых детей

пасатели рассказали причины пожара. Ночная трагедия в селе Шабо, где погибли 6 детей, произошла в доме по улице Кооперативной, 8.

Подробнее...

В Киеве масштабный пожар тушили 52 человека

В Киеве в 3-этажном частном доме по ул. Садовой в Святошинском районе произошел пожар.

Подробнее...

На Харьковщине 10 подразделений тушили крупный пожар

Пожарные несколько часов тушили десять тонн бензина в гараже.

Подробнее...

Во Львовской обл. произошел масштабный пожар в жилом доме

В Сходнице Львовской обл. произошел масштабный пожар в жилом доме.

Подробнее...

Ночью в Киеве был пожар на радиорынке

В Киеве в Соломенском районе на радиорынке "Караваевы дачи" произошел пожар, огнем затронуты шесть павильонов рынка.

Подробнее...

В Петербурге шестиклассник спас собаку из горящей квартиры и потушил пожар

В Санкт-Петербурге шестиклассник спас собаку из горящей квартиры и самостоятельно потушил пожар.

Подробнее...

Пожар в Харькове: погибли два человека

Cпасатели нашли тела двух мужчин

Подробнее...

В Киеве на Левом берегу – большой пожар

Дым виден за несколько километров

Подробнее...

За сутки в Украине произошло 142 пожара

За минувшие сутки на территории Украины произошло 142 пожара.

Подробнее...

В Украине основная часть пожаров происходит в жилом секторе из-за нарушений правил безопасности

В Украине основная часть пожаров происходит в жилом секторе из-за нарушений гражданами правил пожарной и собственной безопасности. С начала года в стране зафиксировано около 5000 пожаров в жилом секторе.

Подробнее...

В ГСЧС предупредили об участившихся пожарах в экосистемах Украины

С начала февраля на территории Украины наблюдается повышение температурных показателей и незначительное количество осадков.

Подробнее...

Крупный пожар на заводе под Днепропетровском

Пожарным удалось потушить крупный пожар на заводе теплоизоляционных материалов в Днепропетровской области, вспыхнувший минувшей ночью, сообщила в пятницу Госслужба Украины по ЧС.

Подробнее...

На блокпосту Нацгвардии произошел пожар, боец получил ожоги

Сегодня около 2 часов ночи на блокпосту Национальной гвардии возле Бердянска Запорожской области произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги верхних конечностей 4-й степени. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Подробнее...

Бомжи устроили пожар в подвале житомирской многоэтажки

26 января в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома в городе Житомире.

Подробнее...

Часть Киева охватил дым: На одном из складов масштабный пожар

осударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Соломенском районе Киева масштабный пожар в районе Байкового кладбища.

Подробнее...

Пожар в киевской квартире: из-за ноутбука вспыхнула детская кроватка

В Киеве на Оболони, в одной из квартир на 5 этаже девятиэтажки по ул. Мате Залки, 3А, возник пожар.

Подробнее...

ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА!!!

ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА

 

Подробнее...

В Киеве сгорела квартира, погиб мужчина

Пожар возник из-за курения в постели

Подробнее...

В Ессентуках несколько часов тушили пожар в одном из ведомственных санаториев

Огонь полностью уничтожил кровлю центрального корпуса: почти две с половиной тысячи квадратных метров.

Подробнее...

На юге Австралии лесной пожар уничтожил более ста домов

Как сообщило агентство EPA, жители населенных пунктов Wye River и Separation Creek, расположенных к юго-западу от Мельбурна, эвакуированы в связи с продолжающимся лесным пожаром. Жители туристического центра Lorne просят об эвакуации.

Подробнее...

В Одесской области произошел крупный пожар на территории воинской части

Пожарным потребовалось 5 часов, чтобы потушить огонь

Подробнее...

Пожар на нефтебазе БРСМ под Киевом мог произойти из-за изношенного шланга

В результате пожара погибли 6 человек, а тушили огонь 8 дней

Подробнее...

В Одессе произошел пожар в офисе волонтеров

В Одессе в ночь на 29 ноября произошел пожар в волонтерском центре на ул. Ланжероновской, 3.

Подробнее...

Пожар в киевском ресторане

В Киеве опять горят рестораны.

Подробнее...

Вечерние происшествия — пожар на Алексеевке

Вчера около половины восьмого вечера загорелось здание танцевальной школы «All Stars». Она находится на Алексеевке, по проспекту Людвига Свободы, 52а горела.

Подробнее...

На территории электроподстанции в Сумах ликвидировали пожар

26 октября в 18:56 на линию экстренного вызова «101″ поступило сообщение о пожаре в м.Сумы на подстанции «ПС 110/6 кВ Узловая». Уже через 8 минут на месте были спасатели.

Подробнее...

В центре Харькова - очередной крупный пожар

Крупный пожар в жилом доме на ул. Каразина, 17 в Харькове произошел вечером 26 октября.

Подробнее...

Под Киевом масштабный пожар в амбулатории тушили 40 человек

В помещении амбулатории общей практики семейной медицины в с. Белогородка по ул. Семашко случился пожар. Сообщение о пожаре поступило 26 октября в 16:53 в оперативно-спасательную службу Киево-Святошинского района. На место происшествия немедленно выехали пожарные г. Вишневое.

Подробнее...

В столице Иордании произошел крупный пожар

Два грузовика, заполненные фейерверками и петардами, взорвались посреди склада под открытым небом.

Подробнее...

Результаты XX международного выставочного форума «БЕЗПЕКА 2015»

В период с 19 по 22 октября в Киеве в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза"  «БЕЗПЕКА 2015» состоялся юбилейный XХ международный выставочный форум «БЕЗПЕКА 2015» 

 

Подробнее...

Приглашаем Всех желающих посетить наш стенд на выставке «БЕЗПЕКА 2015»

Приглашаем Всех желающих посетить наш стенд на XX международной выставке «БЕЗПЕКА 2015» которая состоится 19—22 октября в городе Киеве в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: Киев, ул.Салютная, 2-Б, ст. м. «Нивки».

 

Подробнее...

история порошковых огнетушителей

Из исторических документов известно, что впервые порошковые огнетушащие вещества применялись ещё в 1770 году.

Подробнее...

Крупный пожар в порту Гонконга

Возгорание, сопровождающееся несколькими взрывами, произошло на причале восточного района Саукэйвань, куда суда зашли, чтобы укрыться от непогоды.

Подробнее...

Харьков затянуло дымом: на вокзале бушевал пожар

В результате пожара в дыму оказалось несколько районов Харькова: центр, жилые массивы

Подробнее...

Отримані СЕРТИФІКАТИ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

ТОВ "ДВВП "ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ" 9 липня 2015 року отримало Сертифікати перевірки типу на всі види виробляємої продукції а також на схвалення Системи управління якістю. Дані Сертифікати підтверждують відповідність продукції вимогам Технічного Регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого ПКМУ від 19 січня 2011 року №35 та інших нормативних документів. З копіями Сертифікатов Ви можете ознайомитися в розділі Сертифікати нашого сайту.

Киев накрыл едкий дым

В КГГА киевлян просят закрыть окна, осуществлять проветривание помещений в вечернее и ночное время

Подробнее...

В Чернигове горит свалка: окрестности города накрыло густым дымом

Огонь может перекинуться на лесной массив.

Подробнее...

За сутки в Украине произошел 401 пожар

За прошедшие сутки в Украине произошел 401 пожар, в которых два человека погибли.

Подробнее...

Под Чернобылем продолжают тушить пожар

Пожарные продолжают тушение пожара в "Чернобыльской пуще", пока продолжаются работы по тушению пожара между бывшими деревнями Ковшиловка и Буда Варовичи.

Подробнее...

В Житомирской области ликвидировали многочисленные пожары

За последние сутки пожарные Житомирской области ликвидировали 18 пожаров.

Подробнее...